Eğitimde Başarı İstiyorsak! Öğretmenler Meslek Kanunu Meclisten Geçmelidir.

Öğretmen Meslek Kanunu Acilen Meclisten Geçmelidir.Nedenini yazımızda bulacaksınız

Türkiye Büyük Millet Meclisi - TBMM - Meclis
Büyük Millet Meclisi – TBMM – Meclis

Yarın öğretmenler günü…Bu nedenle geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan toplumların geleceğine yön veren öğretmenlerimizin sosyal ekonomik acilen çözüm bekleyen birçok sorunları vardır. Toplumların en büyük yeraltı ve yerüstü,zenginlik kaynakları, ve sanayileri değil,insan kaynağıdır.İnsan kaynaklarını  kaliteli ve verimli hale getiren en önemli faaliyet eğitimdir.

           GELECEĞİMİZİN MİMARLARI

İnsanlarımızı ne kadar iyi eğitebilirsek,geleceğimize o kadar  güvenle bakabiliriz.Eğitimin temel unsurları da öğretmenlerdir.Öğretmenler geleceğimizin manevi mimarlarıdır.

Eğitim bireylerin potansiyelini ve yaratıcı gücünü keşfetmesine yardımcı olur,İçinde yaşanan topluma ve dünyaya duyarlılığı, uyumu artırır,vatandaş bilincini geliştirir,ulusal ve uluslararası iş gücü piyasalarının gerektirdiği yetenekleri,becerileri ve donanımı kazandırır.Eğitim, bu özellikleri sebebiyle dinamik ve çok yönlü bir yapıya sahiptir.

Bu yüzden,eğitim sistemiyle ilgili her türlü konuyu,’’ üstü,milli ve bilimsel’’ bir anlayışla ele almak gerekir.

        EĞİTİMDE BAŞARININ YOLLARI

  Eğitimin kaliteli ve sürdürülebilir olması için,daha önce eğitim alanında önemli reformlar yapmış ve çok önemli gelişmeler sağlamış Finlandiya,Kanada,Güney Kore,Litvanya gibi ülkelerin yaptıklarını incelemekte yarar var.Bu ülkelerin hepsinin ortak noktası,öncelikle’’öğretmen eğitimi’’ne büyük önem vermeleridir.Bunun sonrasında da eğitim kalitelerine yönelik başarılı sonuçlar almışlardır.

Ülkemizde geleceğin teminatı olan gençlerimizin’’fikren, bedenen ve ilmen güçlü,fikri hür,irfanı hür ve vicdanı hür’’ bireyler olarak yetiştirilmesi ve ülkemizin’’çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması’’hedeflerine ancak,idealist,fedakar ve donanımlı öğretmen yetiştirerek ulaşabiliriz.

ÖĞRETMENLERİMİZİN KENDİNİ YENİLEMESİ VE TEKNOLOJİYİ TAKİP ETMESİ

Öğretmenlerimizin, ve teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmesi için,gerek öncesi gerekse hizmet içi çok iyi yetiştirilmeleri gerekir.Ayrıca kendileride lisansüstü eğitimler ve yan dallar yaparak,yabancı dillerini geliştirerek,çeşitli sertifika programlarına katılarak,,branşlarındaki yeni yayınları okuyarak,mesleki panel,sempozyum,konferans ve çalıştaylara katılarak,yeni öğretim tekniklerini takip ederek,eğitim ve bilişim teknolojisini etkin kullanarak,proje hazırlama ve araştırma tekniklerini öğrenerek kendilerini sürekli geliştirmelidirler.

ÖĞRETMENLERİMİZİN SAYGINLIĞI İÇİN ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİSTEN GEÇMELİ

Öğretmenlerimizin toplumdaki saygınlığının sağlanması ve motivasyonlarının artırılması için sosyal ve mali statülerinin yükseltilmesi gerekir.Bunu da sağlayacak olan devlet yöneticilerimizdir. Öğretmenlik mesleği,1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu’nun 43. Maddesinde (Öğretmenlik,devletin eğitim,öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği) olarak tanımlanmıştır.Bir başka ihtisas mesleği olan Silahlı Kuvvetler mensuplarının ‘’Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu’’adıyla özel bir yasa vardır.Öyleyse öğretmenlerin de özel bir meslek yasasına sahip olmaları gerekir.23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan’’Öğretmenlik Meslek Kanunu’’ öğretmenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki haklarını koruyacak ve genişletecek şekilde hazırlanarak en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmeli ve yasalaşması sağlanmalıdır.Bu özel yasa öğretmenlerin statüsünü yükseltecek,öğretmenlerin şevkle çalışmasını sağlayacaktır.

MALİ YÖNDEN DESTEKLENMELİ 3600 EK GÖSTERGE VERİLMELİ

Öğretmenlerin motivasyonunu yükseltecek ikinci adım,mali statülerinin yükseltilmesidir.Çünkü mali sorunları olan öğretmen,yürüttüğü eğitim öğretim hizmetinde tam başarılı olamaz.Bunun için hükümet aralık 2018 de açıkladığı ikinci 100 günlük yol haritasında vermeyi vadettiği;polis,hemşire ve din görevlileriyle birlikte öğretmenlere de 3600 ek  göstergeyi bir an önce hayata geçirmelidir.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal , ‘’En büyük eserim’’ dediği Cumhuriyeti Türk gençliğine,gençliğin eğitimini de ‘’Dünyanın her tarafında insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurları’’ diye nitelediği Türk öğretmenlerine emanet etmiştir.Geleceğe güvenle bakmak istiyorsak mutlaka yukarıda belirttiğimiz konuların acilen gerçekleştirilmesi gerekir.Saygı değer öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Newstr.Net

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.