Kanal İstanbul Projesinin ÇED Kararına 2 Ocağa Kadar İtiraz Edebilirsiniz

Kanal ÇED kararına nasıl itiraz edeceksiniz?

Hazine’ye yüklü faturalar çıkaran ve geri dönüşü olmayan yıkımlara neden olacak Kanal projesinin ÇED kararına 2 Ocak’a kadar itiraz edilebiliyor

İktiradın yapmak için can attığı anca hayata geçirilmesiyle birlikte geri dönüşü olmayan yıkımlara neden olacak Kanal projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yeterli kararı verildi.

’un su kaynaklarına geri dönüşü olmayan zararlar verecek olan projenin ÇED raporuna itiraz edebilirsiniz. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılması üzerine, yurttaşlarımızın projeye ilişkin görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020 tarihine kadar iletebilmelieri için bir dilekçe yönergesi hazırladı.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun konu hakkındaki mesajı ise şöyle:

“Sevgili halkı, Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır. Projeye ilişkin görüş ve itirazlarınızı 2 Ocak 2020 tarihine kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilirsiniz”

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TMMOB’un hazırladığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilecek itiraz dilekçesinin örneği şöyle:

kanal-istanbul-ced-kararina-nasil-itiraz-edebilirsiniz-666548-1.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.