Ankara Valiliği’nden Son Dakika Kararı!

Valiliği Yarından İtibaren Geçerli Olacak Kararlarını Duyurdu!

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak kentte  ının önlenmesi amacıyla kentte yeni kararlar alındığını açıkladı.

son dakika
son dakika

ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN VE GENÇLERE İSTİSNALAR GETİRİLDİ

Alınan kararlar ise şu şekilde;  salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına sokağa çıkmaları yasaklanan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlara bazı istisnalar getirilmesi zarureti bulunduğundan 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere;

1. 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “özel gereksinimi” olan ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde ve rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanlarında bulundurmaları kaydıyla ilgili kuruluşuna gidip-gelmeleri, aynı il sınırları içinde araçla etmeleri, park ve bahçelerde sınırlı sürede dolaşmaları için ikametlerinden çıkmalarına izin verilmesine,

20 YAŞ ALTI GEBELER MUAFTAN TUTULDU

2. İlgili düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiş olup gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için, 20 yaş altı gebe ve lohusaların, ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği biriminde ilgili sağlık hizmetlerini alabilmeleri kapsamında enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ilgili sağlık kuruluşuna gidip-gelmekle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına,

3. Aile Sağlığı Merkezlerince gebe, lohusa, bebek ve çocukların diğer hastalarla en az karşılaşacakları bir zaman diliminde çağırılmaları, verilen odanın yeterli havalandırmasının yapılabilmesi ve hazır hale getirilebilmesi için hizmet alacakların belirli aralıklarla kabulünü sağlayacak şekilde randevu verilmesi, bu hizmetlerin verildiği odalarda kesinlikle hasta muayenesi yapılmaması, çok sık havalandırılması, hava koşulları uygun ise pencerelerin sürekli açık kalması, sağlık kurumunda hijyen koşullarına uygun şekilde davranılmasına,

VİRÜS TEŞHİSİ KONMASININ ARDINDAN KAÇANLAR KOLLUK KUVVETLERİNCE YAKALANARAK HASTANEYE NAKLEDİLECEK

4. COVID-19 hastalığı teşhis yöntemleriyle doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 67. ve 72. maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. maddesi hükümleri kapsamında ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı koordinasyonuyla tedavi olacağı hastaneye naklinin sağlanmasına,

KORONAVİRÜS NEDENİYE VEFAT EDEN VATANDAŞLARIN DEFİN İŞLEMLERİ GENELGELERE UYGUN YAPILACAK

5. COVID-19 hastalığı sebebiyle vefat etmiş vatandaşlarımızın defin işlemlerinde, Sağlığı Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarihli 44773052-149-189 sayılı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve 89780865-153-E6365 sayılı genelgelerine uygun olarak hareket edilmesine,

ATIK TOPLAYICILIĞI YASAKLANDI

6. Fiziksel temas ve damlacık yolu ile çok hızlı bulaşabilen (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasına,

7. Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi ve Sincan ilçesi Temelli/ Beyoba  Mahallesinde bulunan sosyal konutlarda oturan vatandaşlarımızın gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin kaymakamlıkların koordinesinde ilgili ilçe belediyelerince karşılanması ve bu konutların hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin belediyelerce yerine getirilmesine,

İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA KİŞİ OLAN ÖZEL ARAÇLARDA MASKE KULLANILACAK

8. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13.04.2020 Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren ilimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler,  Ankaray, Başkentray, vb. ) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde  birden fazla kişi bulunan özel araçlar da  geçerli olmak üzere;

•Maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına,
•Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,
•Toplu taşıma araçlarında “yolcu oturma kapasitesinin” azami %50’si kadar yolcu alınmasına,
•Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına,
•Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,
•Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin  alınmasına karar verilmiştir.

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyideler uygulanacaktır.”

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.