Türkiye barolar Birliği’nden İstanbul Sözleşmesinden Çekilme Kararına Tepki!

Türkiye Barolar Birliği’nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye’nin imzasını çekmesi hukuka aykırı

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. TBB’den yapılan açıklamada, “Usulde paralellik ilkesi ve sözleşmenin niteliği gereği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin söz konusu sözleşmeden çekilmesi için çekilme yetkisi veren kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu sebeple kararname ile çekilme hukuka uygun değildir” denildi.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’nin “İstanbul Sözleşmesi”nden çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kamuoyunda ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekmesi hukuka aykırıdır.” ifadelerine yer verildi.

“SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLMEK İÇİN KANUNİ DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR”

Sözleşmenin, 24 Kasım 2011’de 6251 sayılı Kanun’la uygun bulunarak onaylandığı hatırlatılan açıklamada, sözleşmenin temel hak ve hürriyetleri koruduğu ve Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre normlar hiyerarşisindeki yerinin kanunların üzerinde olduğu belirtildi.

Usulde paralellik ilkesi ve sözleşmenin niteliği gereği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin söz konusu sözleşmeden çekilmesi için çekilme yetkisi veren kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu savunulan açıklamada, bu nedenle Kararnameyle sözleşmeden çekilmenin hukuka uygun olmadığı iddia edildi.

“ÇEKİLME, ULUSLARARASI ALANDA TÜRKİYE AÇISINDAN OLUMLU OLMAYACAKTIR”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli meselelerinden biri iken şiddetle mücadelenin hukuki temellerini zayıflatacak, şiddet eylemlerinin faillerini psikolojik olarak cesaretlendirecek, mağdurlarına ise korunmasızlık hissi verecek bu çekilme, insan haklarının etkin biçimde korunması açısından da kanaatimizce yerinde olmamıştır.

Ayrıca İstanbul Sözleşmesi, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin görev alanlarını belirleyip ulusal ve uluslararası iş birliğini teşvik eden bir düzenlemedir. Bugüne kadar bu sözleşme hükümleri çerçevesinde şiddetle mücadele açısından kurumlar arası iş birliğinde önemli mesafeler katedilmiştir. Kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede en kapsamlı uluslararası anlaşma olan bu sözleşmeden çekilme, hem bu iş birliğine zarar verecek hem de uluslararası alanda Türkiye açısından olumlu olmayacaktır.”

BAKAN GÜL, ‘YETKİ YÜRÜTMEDEDİR’ DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mümkün olmadığı şeklinde yapılan eleştiriye cevap verdi. Fesih yetkisinin yürütmede olduğunu söyleyen Gül, “Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir” dedi.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.