Son Dakika…BDDK’dan Kredilerle İlgili Yeni Kararlar

: 'dan döviz ve altın ile ilgili flaş karar!

, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait merkez bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine karar verdi.

BDDK, bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının yabancı para net genel pozisyon / özkaynak standart oranın bankalarca konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanması ve uygulanması hakkında yönetmelik kapsamında yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilmesine karar verdi.

BDDK, kredilerin takibe düşmesini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamayı 30 Haziran'a kadar uzattı.

BDDK, kredilerin ikinci grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, birinci grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen birinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların tfrs 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmasına devam edilmesine karar verdi.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.