Metin Özaslan Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Hayatı ve Biyografisi

Metin Özaslan Kimdir?Nereli? Kaç Yaşında? Hayatı ve Biyografisi

Özaslan, 1967 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Kayaş Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji ve Kayaş Ortaokulu’nda, Lise eğitimini ise Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi (DTCF) Halkbilimi Bölümünde “Kentleşme, Kentlileşme ve Kent Kültürü” alanında Yüksek Lisans (Master), İngiltere Nottingham Üniversitesi Kent Planlama Bölümünde “ Kentsel ve Bölgesel Gelişme- Yeni Sanayi Odakları” alanında hazırladığı tezle Doktora (PhD) kariyerini tamamladı. Ayrıca, bir müddet devam ettiği ODTÜ-Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programı yanında bir diğer doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi(SBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre) Bölümünde sürdürmüş ve tez aşamasında ayrılmıştır. Japonya, İngiltere, Almanya, Singapur, Pakistan ve Fas gibi ülkelerde düzenlenen çeşitli mesleki ve akademik eğitim programlarına katılmıştır.

Dr. Metin Özaslan
Dr. Metin Özaslan – Ankara
Dr. Metin Özaslan kimdir
Dr. Metin Özaslan

1993 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde (BGYUGM) Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1999 yılında “Yerel Gelişmede Kamu ve Kurumsal Yapı” konulu uzmanlık teziyle “Planlama Uzmanlığı”na atandı. DPT tarafından yapılan çeşitli bölgesel gelişme projelerinde koordinatör olarak görev aldı. Bölgesel Gelişme, İl Kalkınması, Kentleşme ve Yerel Kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası komisyonlarda Koordinatör veya Komisyon üyesi olarak yer aldı. DPT-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geçici Planlama Komitesi üyesi olarak bir süre Diyarbakır’da ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde görev yaptı. Uluslararası alanda Türkiye’yi OECD-Bölgesel İstatistikler Komisyonunda ve Türkiye-Fransa Üst Düzeyli Memurlar Ortak Seminerlerinde raportör olarak temsil etti. DPT Müsteşarlığı ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Kentsel Araştırmalar Sempozyumu (KEAS) koordinatörü ve editörlüğü görevini sürdürdü. DPT, İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Akademisi ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeli ile başta Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurtdışından ülkemize eğitim amacıyla gelen kamu personeline çok sayıda konferans ve seminer vermiştir. Özaslan, 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı’na (DPT) bağlı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) bünyesinde kurulan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak bu Bakanlığa geçmiştir.

Seymenbaşı Dr. Metin Özaslan – Ankara

Ankara Üniversitesi’nde yarı-zamanlı (part-time) öğretim görevlisi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri de veren Özaslan, 2006 yılından itibaren Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Sosyoloji Bölümü’nde lisans öğrencilerine “Ekonomiye Giriş”, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ise, “Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları” derslerini vermiştir. 2007-2013 yılları arasında ise SBF Maliye Bölümü’nde doktora öğrencilerine “Maliyenin Sosyal Teorisi” ile “Kamu Sosyal Politikaları” derslerini vermiştir. DPT yayınları arasında çıkan Kentsel ve Bölgesel gelişme ile İlçelerin, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksleri alanlarında kitapları ve çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanan çok sayıda mesleki makaleleri bulunmaktadır. Özaslan ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyum da “Kent ve Bölge Kalkınması”, “Gelişmişlik Göstergeleri ve Endeksleri” ile “Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Tarihi Yönleriyle Ankara” konularında konferanslar vermiş ve bildiriler sunmuştur.

  • DPT-Kalkınma Bakanlığı Uzmanı / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı
  • Ankara Üniversitesi (SBF-DTCF) Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
  • Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı
  • Ankara Enstitüsü Vakfı Başkanı
  • A.Ü. Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) Merkez Danışma Kurulu Üyesi
  • Ankara Kalkınma Kurulu Başkan Vekili
  • Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi Üyesi
  • Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri Tespit Komisyonu Üyesi

Eğitimleri

Doktora: İngiltere Nottingham Üniversitesi-Kent Planlama Bölümü, (Aralık 1997-2004)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF, Halkbilimi Bölümü (1993-1995)
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Sosyoloji Bölümü (1987-1992)
Diğer Eğitim Programları
Doktora: Ankara Üniversitesi, SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kentleşme ve Çevre Kürsüsü), (Eylül 1995- Tez Yazım Aşamasında Devam edilmedi)
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Kamu Yönetimi Bölümü (1994- Ders Aşamasında Devam edilmedi)
Lisans Sonrası Özel Öğrencilik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Sosyoloji/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri (Güz 1993-Bahar 1994)
Eğitim Sertifikaları ve Programları
Kültürel Turizm İçin Tarihi Kentlerde Koruma ve Risk Yönetimi (Conservation and Risk Management of Historic Towns for Cultural Tourism) Sertifikası, Osaka-Kyoto- Japonya, 25 Ağustos-16 Eylül 2011, Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (JICA), Ritsumeikan University- Japonya Hükümeti
“Kamu Hizmetlerinde Performans Yönetimi Semineri (Performance Management for the Public Service)” Sertifikası, Singapur, Haziran 2007 (10 gün), Singapur İşbirliği Programı-Singapur Hükümeti
“Geleceğin Genç Türk Liderleri Eğitimi: Türkiye’nin Yakınsama Sürecinde Sosyal ve Bölgesel Politika (Training the Young Turkish Leaders of Tomorrow: Social and Regional Policy in the Turkish Accession Process)” Sertifikası, Ankara (19 Haziran 2007, Almanya 4-6 Ekim 2007, Avrupa Komisyonu’nun Sivil Toplum Diyaloğu Programından finanse edilen Proje, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Avrupa Çalışmaları Vakfı-Lodz Avrupa Enstitüsü, Humboldt Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi tarafından uygulanmıştır.
“İnsan Kaynakları Gelişimi Semineri (Human Resources Development)” Sertifikası, Lahore-Pakistan, Eylül 2002 (1 hafta), İslam Kalkınma Bankası ve Pakistan Kamu Yönetimi Koleji
“Kentsel ve Bölgesel Gelişme Yönetimi ve Planlama Semineri (General Management Seminar for Regional Development and Planning)” Sertifikası, Sapporo-Tokyo- Japonya, Ekim-Kasım 1995 (2 ay), Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (JICA)- Japonya Hükümeti
“Sosyal Bilimlerde Sayısal/ Kantitatif Yöntemler Semineri (Quantitative Methods in the Social Sciences)” Sertifikası, Güz Dönemi (Sömestir)-1997, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
“İletişim ve Sunum Teknikleri-Sözlü ve Yazılı İletişim ve Bilgi Teknolojileri Semineri (Communication and Presentation Skills–Skills of Spoken and Written Communication–Information Technology)”, Güz Dönemi (Sömestir)-1998, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
“Doktoranın Yapısı ve Danışmanlık Süreci-Araştırma Planlaması ve Zaman Yönetimi Semineri (The Nature of the PhD and the Supervision Process-Planning Research and Time Management)”, Bahar Dönemi (Sömestir)-1998, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
“Akademik İngilizce ve Araştırma Teknikleri Gelişim Semineri (Academic English and Research Skills Improvement Seminar)”, Ocak-Nisan 1997 (3 ay), Centre for English Language Education, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
ODTÜ Sosyoloji Bölümü Özel Öğrencilik Yüksek Lisans Dersi “SOC 510-Kentsel Teori ve Politika (Urban Theory and Policy)” (Kredi 3, Alınan Not AA), 1993 Güz Dönemi
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Özel Öğrencilik Yüksek Lisans Dersi “RP 511-Planlama Teorisi (Planning Theory)” (Kredi 3, Alınan Not BB), 1993 Güz Dönemi
ODTÜ Sosyoloji Bölümü Özel Öğrencilik Yüksek Lisans Dersi “SOC 511-Yerel Politika (Local Politics)” (Kredi 3, Alınan Not AA), 1994 Bahar Dönemi
Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Çevre Yönetimi” (Kredi 3, Alınan Not 90/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Kent Tarihine Düşünsel Yaklaşım” (Kredi 3, Alınan Not 85/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Siyasal Çevrebilim” (Kredi 3, Alınan Not 85/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Çevrebilimin Düşünsel Kökenleri (Seminer)” (Kredi 3, Alınan Not 85/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları” (Kredi 3, Alınan Not 90/100), 1995-1996 II. Yarıyıl
A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent Kuramları) Doktora Dersi “Kent Kuramları” (Kredi 3, Alınan Not 90/100), 1995-1996 II. Yarıyıl
A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Çevrebilimin Düşünsel Kökenleri (Seminer)” (Kredi 3, Alınan Not 95/100), 1995-1996 II. Yarıyıl
A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Kent ve Hukuk” (Kredi 3, Alınan Not 95/100), 1996-1997 I. Yarıyıl
Yabancı Diller
İngilizce (İyi Düzeyde)
Fransızca (Temel Düzeyde)
Tezler
Doktora Tezi (2004): Türkiye’de Yeni Sanayi Odaklarının Ortaya Çıkışı: Denizli ve Gaziantep Örnekleri (The Emergence of New Industrial Districts in Turkey: Denizli and Gaziantep Cases). The University of Nottingham (Basılmamış Doktora Tezi). (289 sf.)
DPT Uzmanlık Tezi (1999): Yerel Gelişmede Kamu ve Kurumsal Yapı DPT: Ankara. (Basılmamış DPT Uzmanlık Tezi). (190 sf.)
Yüksek Lisans Tezi (1995) 1950’li Yıllar sonrasında Türkiye’de Kentleşme-Kentlileşme ve Kültürel Değişim. A.Ü. DTCF Halkbilimi- Etnoloji Bölümü: Ankara (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) (104 sf.)
Kaynak: www.metinozaslan.com.tr

Bir Şeyler Yazın...

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.