Merkez Bankası Yönetmenliği Kaldırıldı Oyun Üstüne Oyun

’de üstüne

Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı, ancak yerine yenisi getirilmedi. Prof. Dr. Karatepe, “ olasılıkla istedikleri kişileri istedikleri pozisyona atayacaklar, sonra da yeni yönetmeliği yayımlayacaklar” diyor.

Siyasi iktidardan bağımsızlığı sık sık tartışma konusu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) şimdi de Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan yönetmeliğin yerine yeni bir yönetmelik getirilmemesi, soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

‘TCMB Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni yönetmelik yayımlanıncaya TCMB’de görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin hangi kriterlere göre gerçekleştirileceği belirsiz.

HERHANGİ BİR KOŞUL KALMADI

Peki, bu ne geliyor? Gazetemiz yazarlarından iktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin değerlendirmesi şöyle:

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

“Kurumların farklı konulardaki işleyişlerinin olacağına ilişkin yönetmelikler bulunur. Bu yönetmeliklerin belirlemiş olduğu koşullar ve kurallar çerçevesinde de kurumsal alma süreçleri işletilir ve kurumlar faaliyetlerini sürdürür.

Personele ilişkin yönetmelikler de bu gruba girer. Bir kişinin kurumda farklı görevlere gelebileceği, unvanlarını alabileceği ayrıntılı olarak yönetmelikte belirtilir. Personel atamalarına yönelik kurumların işleyişi, idarenin takdir yetkisini sınırlanması ve süreçlerin objektif bir biçimde işletilmesi açısından önemli bir düzenlemedir.

Dün Resmi Gazetede yayımlanan bir karar ile ‘Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ yürürlükten kaldırıldı. Merkez Bankası gibi önemli ve bir kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin bir yönetmeliğinin olmaması düşünülemez; ancak kaldırılan yönetmeliğin yerine yenisi ‘henüz’ getirilmedi. Dolayısıyla yeni yönetmelik yayımlanıncaya görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin herhangi bir koşul da kalmadı.”

İSTEDİKLERİNİ ATAYACAKLAR

Prof. Dr. Karatepe’ye göre, bu durum iki şekilde yorumlanabilir:

♦ Ocak ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurulda Merkez Bankası’nın personel politikasına ilişkin çok köklü bir değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar Merkez Bankası’nda herhangi bir terfi ya da unvan değişikliği yapılmayacak.

♦ Bir düzenleme kalmadığı için istedikleri görevde yükseltmeleri ya da unvan değişikliğini herhangi bir koşula bağlı olmadan yapabilecekler.

Bunlardan hangisinin olacağının Merkez Bankası’nın uygulamasından ya da yapacağı bir açıklamadan öğrenilebileceğini belirten Karatepe, “Mevcut durumda bir düzenlemenin kalmamış olması şu anda bütün takdir yetkisinin Merkez Bankası’nın organlarına bırakıldığı anlamına gelir.

Acaba yönetimi yeni düzenleme yayımlanıncaya kadar istediği her tür ve yükselmeyi yapacak mıdır? Büyük olasılıkla istedikleri kişileri istedikleri pozisyona atayacakladır. Operasyon tamamlandıktan sonra da yeni yönetmeliği yayımlayacaklardır” ifadelerini kullanıyor.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.