Kültür ve Turizm Bakanlığı 120 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayınladı!

ve Turizm Bakanlığı 20 bilimsel kazı için 83 Arkeolog, 17 Tarihçisi, ve 20 Restoratör ünvanlı 120 personel alımı yapacağını bildirdi.

, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Cumhuriyeti sınırları içerinde 20 arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan iş birliği sözleşmesi kapsamında,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesince çalıştırılmak üzere; 83 adet Arkeolog ve 17 adet Müze Araştırmacısı unvanlı ayrıca, lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması, 20 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için mesleki uygulama sınavıyla, toplam 120 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA YERLERİ VE ADETLERİ

ÖZEL ŞARTLAR:

ARKEOLOG:

-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

-En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

MÜZE ARAŞTIRMACISI:

-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak,

-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

-En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

RESTORATÖR:

-Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Eser Koruma programlarından lisans ya da ön lisans programından veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da ilgili programlardan mezun olmayıp bu programların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

-Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)

-En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

-Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

-Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

- cüzdanı fotokopisi,

-Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

-Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)

-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)

-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.

-Başvuracağı pozisyona ilişkin özel şartlarda istenen belgeler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 18/10/2019 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon ve kazı alanı için başvuru yapacaktır.

SINAV VE YERLEŞTİRME:

-Başvuru formları ile istenen diğer belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz adaylardan; Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınmak suretiyle sıralama yapılarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel sınav yapılmaksızın alınacaktır.

-Restoratör unvanlı pozisyonlar için sadece mesleki uygulama sınavı yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

-Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve sınava katılacak olan adayların isim listesi Kurumumuz https://www.ayk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır. Restoratör unvanlı pozisyonlar için mesleki uygulama sınavı takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.