Kılıçdaroğlu: Hak Arayan Terörist İlan Ediliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sosyal devlet kavramını unuttuğunu belirterek, “Hak arayanlar terörist ediliyor” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hak arayanların terörist edildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen ‘Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı’nda konuştu.

“Biz bugün bu toplantıyı yaparak ‘görünmüyoruz’ denilen kesimi görünür kılmaya çalışıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, hak arayanların terörist ilan edildiğini söyledi.

“SOSYAL DEVLET NEDİR?”

Kılıçdaroğlu, “Gelirler arasında uçurumlar var. Sosyal devlet nedir? İnsan haklarına dayanan, kişilerin huzur refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kuran, çalışanları koruyan, milli gelirin adalete uygun bir biçimde dağılması için gerekli önlemleri alan, sosyal adalet ve dengeleri gözeten devlete sosyal devlet denir. Bugün hak arayanların terörist ilan edildiği bir dönemde yaşıyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE, SOSYAL DEVLET KAVRAMINI UNUTTU?”

Herkesin olma hakkı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “ olmak için SGK’ya prim yatırması gerekir. Bunun en az rakamı 754 liradır. 754 liranın sokakta para kazanan birisi için ne kadar büyük bir para olduğuna dikkatinizi çekerim. Simit satan da 754 lira yatıracak, dolarla geçimini sağlayan da. Şu gerçeği de herkesin bilmesi lazım. Sokaktan para kazananın 754 lira vermesi çok güçtür. Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu. Türkiye sosyal bir devlet değil. Sosyal devletin ne olduğunu vatandaşımıza anlatamadık” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam :

“Karnımız acıktığında bir yerde bir midye, bir çiğ köfte yiyoruz ama bu insanlar nasıl geçiniyor ve bu insanlar hayata nasıl tutunuyor? Asıl düşünmediğimiz konu bu. Düşünmediğimiz için de onları görmediğimizi kabul ediyoruz. Aslında görüyoruz. Bu insanların sorunları var ve hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu insanlar, emin olun çok da karamsar değiller. Hayatı günlük, keyifle yaşıyorlar. İstanbul’a gidenler mutlaka Eminönü’nde balık ekmek yemiştir. O insanlar, yıllardır orada mücadele ediyorlar, hayatla mücadele ediyorlar. Karagöz Hacivat’ı izledik, Abdalları, sokak müzisyenlerini dinledik onların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler yaşadığını, onların günlük yaşamında neler oluyor onları bilmiyoruz.”

Hayatın hızla değiştiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Yavuz Turgul’un Züğürt Ağa filmini hatırlattı. Filmde İstanbul’a gelen köylülerin değiştiğini, filmin sonunda ise meşhur köyün ağasının çiğ köfte sattığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Hayatın ne kadar hızlı değiştiğini görürüz. Dolayısıyla hepimizin görevi, özellikle siyasetçilerin, aydınların görevi, bu kesime biraz daha fazla bakmak, sorunlarıyla daha fazla ilgilenmelidirler.” diye konuştu.

“GÖRÜNMEYEN KESİMİ GÖRÜNÜR KILMAK İSTEDİK”

Sokak ekonomisinin bütün dünyada şu veya bu şekilde gündemde olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, buna rağmen çok popüler olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bunu, biraz arka planda tartışırız. Ama bunu görünür kılmak, unvanında halk sözcüğü olan CHP için zorunluydu. Biz, bugün bu toplantıyı yaparak, ‘görünmüyoruz’ denilen bu kesimi görünür kılmak istedik” ifadesini kullandı.

“ZAMMI YAPMAYANA FATURA ÇIKIYOR”

Bu konuda bir çalışma yaptığını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Sokak ekonomisi ve aktörleri, bir de hortumcu ekonomisi ve onun aktörleri. Öyle ya birisi alın teri döküyor, birisi gerektiğinde günün 12 saati çalışıyor, biri gerektiğinde arkadaşından borç alarak o gün satabileceği malzemeleri çalışıyor, az önce ayakkabıcıyı dinledik. Boya fiyatının ne kadar arttığını, ancak ayakkabısını boyatmaya gelen birisinin fiyat arttı diye kendisini suçladığını anlattı. Zammı yapan o değil ama fatura ona çıkıyor. Nasıl görünür kılabiliriz diye oturup düşündüm neler yapabiliriz diye. Size siyahla beyazı anlatacağım. Beyaz tarafını sokak ekonomisinin aktörleri olarak düşünün, siyah tarafı da hortumcu ekonomisi aktörleri olarak düşünün.”

Bununla ilgili 13 madde sayacağını belirten Kılıçdaroğlu, 13’ncü maddenin ise çok önemli olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Birinci madde; sokak ekonomisinin aktörlerinin sabit bir mekanı yoktur. Durarak veya yürüyerek hizmet sunarlar. Peki hortumcu ekonomisinin aktörleri ne yapıyor? Görkemli iş merkezlerinde ya da plazalarda sabit iş yerleri vardır. Arada dağlar kadar fark var. Sokak ekonomisinin aktörlerinin herhangi bir sermayeleri yoktur, sermayeleri emekleridir. Ama hortumcu ekonomisinin aktörlerinin milyar dolarlık sermayeleri var. Gerçekten de siyahla beyaz kadar bir fark var. Sokak ekonomisinin aktörlerini biz işportacı, simitçi, baloncu, köfteci veya bozacı olarak tanımlarız ama hortumcu ekonomisinin aktörleri saraya yakın, saraydan beslenen, bakanın ya da damadın yakını, arkadaşı olarak adlandırırız. Bunların en meşhur olanını da toplum 5’li çete olarak tanımlar.”

“HORTUMCU PİYASA EKONOMİSİNİN AKTÖRLERİ…”

Sokak ekonomisinin aktörlerinin hem belediyeye, hem maliyeye vergi ödediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, “Hortumcu piyasa ekonomisi aktörleri, Türkiye’de vergi ödememek için bir sterline vergi cennetlerinde şirket kurarlar, oradan getirdikleri paralarla 5 kuruş vergi ödemezler” dedi.

Sokak ekonomisinin aktörlerinin hemen hemen tamamının, büyük kentlerinde yaşadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, diğer kesimin ise milyon dolarlık villalarda, lüks pazarlarda yaşadığını söyledi.

Sokak ekonomisinin aktörlerinin devlet ihalelerine girme güçleri ve mali olanakları bulunmadığını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Diğer kesim devletin en önemli fabrikaları, Sakarya’daki tank palet fabrikası dahil, ihaleli veya ihalesiz bunlara aktarılır. Bunlar, saraya yakınlıklarıyla en önemli ihaleleri alırlar. Dolar bazında alırlar ihaleleri garantileri dolar bazındadır. Hazine de bunlara dolar bazında garanti verir” dedi.

GELİRLERİ 240 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Rant geliri elde etmenin sokak ekonomisinin aktörleri için imkansız olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki 76 gökdelen için “bir avuç rantiyeci”ye sağlanan gelirin 240 milyar liradan fazla olduğunu vurguladı.

Sokak ekonomisinin aktörlerinin toplumun kesimlerinin günlük, anlık ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Kılıçdaroğlu, diğer kesimin ise siyasal yandaşları aracılığıyla toplumun geniş kesimlerinin gelirlerini hortumladığını belirtti.

Sokak ekonomisinin aktörlerinin, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken dayandıkları herhangi bir siyasal güç olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ama hortumcu piyasa ekonomisi aktörleri, sürekli varlıklarını artırırlar. Sürekli varlıklarının artırılmasını sağlayan siyasi otoriteyi desteklerler ve siyasi otoritede bunları destekler. Bunun en somut söylemi, ‘hırsız bizim hırsızımızdır’ söylemidir” diye konuştu.

“GEÇİM DİYE BİR DERTLERİ VARDIR”

Sokak ekonomisinin aktörlerinin, Türkiye genelindeki sayılarının civarında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam :

“Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerinin sayısı çok sınırlıdır. Rant gelirlerinin ve devlet ihalelerinin yüzde 90’ını kontrol ederler, ‘geçim’ diye bir dertleri yoktur. 11’nci maddemiz; sokak ekonomisinin aktörlerinin derdini dile getirecek medya organları son derece sınırlıdır ama hortumcu piyasa ekonomisi aktörlerinin emrinde medyanın en az yüzde 90’ı vardır ve siyasal iktidara her türlü desteği sağlarlar. Sokak ekonomisinin aktörleri sorunlarını dile getirme konusunda kendilerini sahipsiz hissederler. Ama hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri, saray, saray çevresi ve yargı, arkalarındadır. Hatta bunların içinde FETÖ’cülüğü çok açık olanlara bile hiçbir şey söylenmez. Çünkü bunlar karşılıklı bir birini beslerler. Dedim ki; 12 madde sayacağım, 13’ncü maddeye dikkatinizi çekmek isterim. Nedir 13’ncü maddemiz? 13’ncü maddemiz şu; herkesin olma hakkı var ama olmak için SGK’ya para yatırması gerekiyor. En az rakamı söylüyorum, SGK’ya sokak ekonomisinin aktörleri olmak istiyorlar her ay en az 754 lira prim yatırmaları gerekiyor. 754 liranın, sokakta para kazanan birisi için ne kadar büyük para olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Ama hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de olmak için onlar da en az 754 lira para yatırmak zorundalar. Bakın, 12 maddede siyahla beyaz var. Asla kıyaslanamayacak ölçüde büyük ayrılıklar var ama SGK’ya gelince koşullar eşitleniyor. ‘Aynı miktarda parayı yatırsanız sizi ederim’ diyor. Hangi devlet diyor bunu? Anayasasında ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir’ diyen devlet diyor. Peki burada adalet var mı? Sosyal adalet kavramı var mı?”

Emekli olmak için simit satanın da 754 lira, dolarla geçimini sağlayan, milyar dolarlık ihale alanlarında 754 lira SGK primi yatırmasının yeterli olduğunu tekrarlayan Kılıçdaroğlu, “Şu gerçeği hepimizin bilmesi lazım; sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90’ının sosyal güvenliği yoktur. Çünkü her ay 754 lira yatırma gücü yoktur. Zaten zor geçiniyor. O zaman nedir tablo? Tablo şudur; Türkiye, sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram, sosyal devlet kavramıdır” diye konuştu.

AİLE SİGORTASI

CHP olarak kendilerinin aile sigortası önerdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Aile sigortasının olmadığı bir yerde sosyal güvenlik tam olarak inşa edilmiş değildir. Ailenin güvencesi olmak zorunda” dedi.

Emekli olmasına 4-5 yıl kalmış bir kişinin, işsiz kalması durumunda nasıl geçineceğini soran Kılıçdaroğlu, o sürede devreye aile sigortasının girmesi gerektiğini söyledi. “Eğer bu olduğu zaman, Türkiye’de herkes geleceğe güvenle bakabilir” diyen Kılıçdaroğlu, bunu kendileri hariç kimsenin dillendirmediğini söyledi.

Türkiye’nin 1974’te ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenlik ve Asgari Normlar Sözleşmesi’ni imzaladığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin taahhüt ettiği sigorta alanlarından bir tanesi aile sigortasıdır. 1974-2019 niye uygulanmıyor? Sendikalar, sivil toplum örgütleri niye istemezler? Çünkü sokak çalışanlarının seslerini duymazlar, kulaklarını kapatırlar. Sendikalar, sokakta hayata tutunan kişilere de sahip çıkmak onların da hakkını savunmak zorundadır. TESK Başkanı, sadece sabit iş yeri olan esnafın değil, sokakta esnaflık yapıp hayata tutunanların da hayatını hakkını savunmak zorundadır. Zaten temel sorunumuz da görmezlikten geldiğimiz insanların sorunlarına gözlerimizi kapatmaktır. Ama biz bunları aşacağız. Asla karamsar değiliz.”

Daha önce İstanbul’da atık kağıt toplayıcılarının sorunlarını dile getirdikleri bir toplantı düzenlediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sokakta çalışan kesimin sesini duyurmaya ve sosyal güvencelerini elde edinceye kadar mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.