Güneş Dil Teorisi Hangi Amaçla Ortaya Atılmıştır?

Mustafa Kemal ’ün başta olmak üzere bir çok tarihçinin dikkatini çeken Güneş-Dil Teorisi nedir? Etkisi neden kısa sürdü? Çok eski tarihe dayanan günümüze dek neden önemini koruyamadı?

Dilbilimciler tarafından kabul görmeyen ve kısa sürede önemini yitiren Güneş-Dil Teorisi nedir?

tarihinde bilinen ilk dilin Türk dili olduğunu öne süren teoridir. Mustafa Kemal tarafından bu teori desteklenmiş ve geliştirme çalışmaları yürütülmüştür fakat dil bilimciler tarafından kabul göremediği için ileri safhalarda gereken değeri görmemiş; önemini yitirmiştir. İbrahim Necmi Dilmen, Atatürk’ün ölümünden sonra Üniversitesindeki Güneş-Dil Teorisi kaldırmıştır. Bu durumu öğrencilerine ”Güneş öldükten sonra onun teorisi nasıl hayatta kalabilirdi” şeklinde açıklamıştır.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.