Değerli Öğretmenler,Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun! Umarız Öğretmenler Yasası Çıkar

Öğretmenler günün Anlam ve Önemi Öğretmen sorunlarının Çözümüyle Gerçekleşir.

     ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Bugün öğretmenler günü… Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan toplumların geleceğine yön veren öğretmenlerimizin sosyal ekonomik açıdan acilen çözüm bekleyen birçok sorunları vardır. Toplumların en büyük zenginliği  insan kaynağıdır.İnsan kaynaklarını  kaliteli ve verimli hale getiren en önemli faaliyet eğitimdir.

İnsanlarımızı ne kadar iyi eğitebilirsek,geleceğimize o kadar  güvenle bakabiliriz.Eğitimin temel unsurları da öğretmenlerdir.Öğretmenler geleceğimizin manevi mimarlarıdır.

EĞİTİMİN GELİŞMESİ İÇİN GEREKENLER

Bu yüzden,eğitim sistemiyle ilgili her türlü konuyu,'' üstü,milli ve bilimsel'' bir anlayışla ele almak gerekir.

Eğitimin kaliteli ve sürdürülebilir olması için,Finlandiya,Kanada,Güney Kore,Litvanya ülkelerin yaptıklarını incelemekte yarar var.Bu ülkelerin hepsinin ortak noktası,öncelikle''öğretmen eğitimi''ne büyük önem vermeleridir.Bunun sonrasında da eğitim kalitelerine yönelik başarılı sonuçlar almışlardır.

Ülkemizde geleceğin teminatı olan gençlerimizin''fikren, bedenen ve ilmen güçlü,fikri hür,irfanı hür ve vicdanı hür'' bireyler olarak yetiştirilmesi ve ülkemizin''çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması''hedeflerine ancak,idealist,fedakar ve donanımlı öğretmen yetiştirerek ulaşabiliriz.

Öğretmenlerimizin, ve teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmesi için,gerek öncesi gerekse hizmet içi çok iyi yetiştirilmeleri gerekir. Mesleki panel,sempozyum,konferans ve çalıştaylara katılarak,yeni öğretim tekniklerini takip ederek,eğitim ve bilişim teknolojisini etkin kullanarak,proje hazırlama ve araştırma tekniklerini öğrenerek kendilerini sürekli geliştirmelidirler.

ÖĞRETMENİN SAYGINLIĞI VE MALİ DURUMU

Öğretmenlerimizin bu belirttiğimiz çalışmaları yapabilmesi için mutlaka mali yönden desteklenmelidir.Borç batağı,geçim sıkıntısı içinde olan bir öğretmenin kendini yenileyebilmesi ve teknolojiyi yakında takip etmesi mümkün mü?

Öğretmenlerimizin toplumdaki saygınlığının sağlanması ve motivasyonlarının artırılması için sosyal ve mali statülerinin yükseltilmesi gerekir.Bunu da sağlayacak olan devlet yöneticilerimizdir. Öğretmenlik mesleği,1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu'nun 43. Maddesinde (Öğretmenlik,devletin eğitim,öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği) olarak tanımlanmıştır.Bir başka ihtisas mesleği olan Silahlı Kuvvetler mensuplarının ‘'Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu''adıyla özel bir yasa vardır.Öyleyse öğretmenlerin de özel bir meslek yasasına sahip olmaları gerekir.23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan''Öğretmenlik Meslek Kanunu'' öğretmenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki haklarını koruyacak ve genişletecek şekilde hazırlanarak en kısa zamanda Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmeli ve yasalaşması sağlanmalıdır.Bu özel yasa öğretmenlerin statüsünü yükseltecek,öğretmenlerin şevkle çalışmasını sağlayacaktır.

Bunun için hükümet aralık 2018 de açıkladığı ikinci 100 günlük yol haritasında vermeyi vadettiği;,hemşire ve din görevlileriyle birlikte öğretmenlere de 3600 ek  göstergeyi bir an önce hayata geçirmelidir.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENE VERDİĞİ DEĞER

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal , ‘'En büyük eserim'' dediği Cumhuriyeti Türk gençliğine,gençliğin eğitimini de ‘'Dünyanın her tarafında insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurları'' diye nitelediği Türk öğretmenlerine emanet etmiştir.Geleceğe güvenle bakmak istiyorsak mutlaka yukarıda belirttiğimiz konuların acilen gerçekleştirilmesi gerekir.Saygı değer öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Newstr.Net

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.