Cep Telefonlarında ÖTV 2 Katına Çıkarılabilecek

ve Bütçe Komisyonu’na sunulan teklifiyle cep telefonunda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarılabilecek. 13 Şubat tarihinde ’e sunulan teklifiyle , gazete ve dergilerdeki  sıfırlanırken ithal cep telefonlarında yüzde 25 olan özel tüketim vergisi (ÖTV) kademelendirilebilecek ve yüzde 50’ye yükseltilmesinin önü açılıyor.

Bununla birlikte yüzde 25 matrahının üst sınırı da tarafından dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek.

“Yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi”başlığıyla parlamentoya sunulan teklifin 9. maddesinde ÖTV kanunu için öngörülen değişiklik şu şekilde ifade edildi.

“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye, % 25’e kadar artırmaya” ibaresi, “indirmeye, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için % 50’ye, diğer mallar için % 25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya” şeklinde değiştirilmiştirdenildi.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.