Çalışanlar Dikkat! Yargıtay Tazminatsız Kovulma Nedeni Saydı

tüm işçilerin dikkate alması gereken bir karara imza attı. Hastanede hasta bakıcı olarak çalın bir işçi dedikodu yaptığı iddiası ile işvereni tarafından tazminatsız kovuldu. Soluğu mahkemede alan işçi şok olduğu bir kararla karşılaştı.

Özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan işçi, iddiaya göre; kapısı önünde birlikte sigara içen iki kişi hakkında dedikodu çıkarttığı gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten atıldı.

İş Mahkemesi’ne başvurdu

İş Mahkemesi’nin kapısını çalan işçi, sürekli maruz kaldığı ve tehditlere itiraz ettiği, fazla mesai ve genel ücretlerini ettiği için işten çıkartıldığını öne sürdü. Fazla mesai ve genel ücreti alacağının bulunduğu iddiası ile kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve genel ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını .

işvereni haklı buldu

Davalı işletmecisi ise davanın reddini . Mahkeme, davacı işçiyi kısmen haklı buldu. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, mesai arkadaşlarının dedikodusunu yapan işçinin işten atılmasının önünü açacak bir karara imza attı.

Davacı sürekli maruz kaldığı ve tehditlere itiraz ettiği için işten atıldığı iddiaların hatırlatıldığı Yargıtay kararında; “Davalı kurum ise davacının iş akdinin hastanede çalışan personeller hakkında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı iftira ve dedikodu yapması sebebiyle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece dinlenen tanık beyanlarından davacının aynı iş yerinde çalışan iki çalışan hakkında aldatma konusunda şüphelendiğinden bahisle dedikodu yaptığı, davacının bu davranışının iş sözleşmesinin ağır ihlali niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

İşveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verildiği vurgulanmıştır. Oysa ki; dosya kapsamına göre davacının iddia edilen dedikodulara karıştığına dair somut delil bulunmadığı, davacı ile birlikte aynı nedenle işten çıkartılan kişilerin aynı iş yerinde çalışan iki çalışanı birlikte sigara içerken gördükleri yönünde beyanlarının bulunduğu ortadadır. Bu beyanların iddia adilen dedikodulara kaynak oluşturduğu kabul edilecek olsa bile bunun ancak geçerli fesih olabileceği anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının kabulü gerekir iken yanılgılı ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” denildi.”

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.