Belediye’ye Alınacak Kadrolara Ankara El Koydu

Belediye kadrolarına Ankara el

Belediyelere ilk defa atanacak memurların ve atama yöntemlerini düzenleyen yönetmelik değiştirildi. Bundan böyle yapılacak atamalarda hem İçişleri Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı “Belediyelere ilk defa atanacak memurların ve atama yönetmeliği”nin yeni düzenlemesi yürürlüğe . Yeni yönetmeliğe göre, bundan belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli birliklerinin kadrolarına yapılacak atamalarda hem İçişleri Bakanlığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınacak. İl özel idareleri ile bunların üyesi olduğu mahalli birliklerinin kadrolarına yapılacak atamalarda İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınacak. İl özel idareleri ile birlikte üye oldukları mahalli birliklerinin kadroları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınacak. Bakanlıklardan izin çıkmaması halinde kadrolara atama yapılamayacak. Belediyeler daha önce bu konuda sadece İçişleri Bakanlığı ile muhatap oluyordu.

5 KATI ADAY YARIŞACAK

Belediyeler, atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan ve derecelerini Resmî Gazete ile edecek. Bu ilanlar ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun sitesinden duyurulacak. Belediyeler, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında adayı sınava çağıracak. Sınava girmeye hak adaylar ve KPSS puanları idarenin sitesinde edilecek. Atama bekleyen memur adayları, atamaların en yüksek puan alandan başlayarak sıralamayla alınmasını, torpil ihtimallerinin yaşandığı sözlü sınavların ise kaldırılmasını bekliyorlardı. Ancak yeni yönetmelikte bu beklentileri karşılayacak değişiklikler yok.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.