Başkan Donald Trump Nasıl Azledilir? Azledilebilir mi?

Amerikan Başkanı Nasıl Azledilir?

ABD basınını ve siyasetini son dönemlerde Başkan ’ın azil süreci meşgul ediyor.

Süreçte yaşanan trajikomik kargaşa kulislerinin ve ekonomi piyasalarının yakın markajında. Başkan Trump son açıklamasında ifade verip vermeyeceğini düşüneceğini söyledi.

Peki ABD Anayasası azil sürecini nasıl işletiyor?

ABD başkanlarının 4 yıl görev süresi vardır ancak başkanlar görevlerini ölüme, istifaya, fiziki-zihinsel kaybına veya görevden azledilme ile kaybedebilirler. Bütün bu sebepler başkanın görev süresi dolmadan ofisten çekilmesine sebeptir.

Bugüne kadar ABD’de 3 başkan için görevden azil süreci başlatıldı ancak hiçbiri sonuçlanmadı.

Görevden azledilmeye sebep olan suçlar nelerdir?

Görevden azledilmeye sebep olan suçlar nelerdir?

ABD anayasası azledilmeye sebep olacak suçları 3 kısma ayırır. “Vatana ihanet”, “rüşvet” ve “ağır ve kabahatler” bir başkanın görevden alınmasına sebep olacak süreci başlatır.

Azil süreci “Temsilciler Meclisinde” başlar. Temsilciler Meclisi’nin herhangi bir üyesi süreci başlatabilir.

Temsilciler Meclisi bünyesinde bulunan Adalet Komitesi sürecin devam edip etmeyeceğine karar verir.

Adalet Komitesi’nin kabulü ile birlikte Temsilciler Meclisi’nde bir oylama daha yapılır ve süreç Senato’ya aktarılır.

Senato yargılaması Anayasa Mahkemesi Baş Yargıcı tarafından takip edilir ve sürecin anayasaya uygunluğu denetlenir.

Temsilciler Meclisi sürecin devamı oylamada için salt çoğunluk arar. Senato’da nihai kararın verilmesi için ise 2/3 çoğunluk aranır.

Bugüne kadar 1868 yılında Andrew Johnson, 1972 yılında Watergate Skandalı dolayısıyla Richard Nixon ve 1999 yılında Bill Clinton için azil süreçleri başlatıldı ancak Nixon hariç diğer iki Başkan Senato oylaması sonucu görevlerinde kaldı. Başkan Nixon süreç esnasında istifasını açıklamıştı.

Trump azledilir mi?

kampanyasında yapılan usulsüzlükler, Ukrayna olayı ve yaşananlar Trump’ın azlini getirir mi? İhtimali olabilir ancak olsa bile Trump ofisi terk ettikten sonra yerine anayasanın uygun gördüğü şekilde “Başkan Vekili” Mike Pence gelecek. 

Pence’in Trump’tan farkı tartışılır. Uluslararası siyasi arenanın iyice karışacağı kanaatindeyim. Seçilmiş kötü bir başkan mı daha kötü yoksa onun seçtiği başkan vekili mi karar vermesi güç…

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.