Bahçeli Kılıçdaroğlunu Sert Sözlerle Eleştirdi

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler!

Genel Başkanı , Genel Başkanı ’nun bugünkü grup toplantısındaki konuşmasını sert sözlerle eleştirdi: Genel Başkanı’nın söylemleri köksüzlüğün ve kimliksizliğin numunesidir. Kendisine tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır.

Son dakika… Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler!

CHP Genel Başkanı ’nun grup toplantısındaki konuşmasını eleştiren Genel Başkanı şunları söyledi:

TAM BİR GARABET HALİ

Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. İşledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Nitekim bu şahsın kırdığı ceviz kırkı aşmıştır.

  Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. Osman Kavala’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur.

 Bugüne kadar her darbe dönemini müteakiben iktidar mevkiine ulaşan CHP’nin 37’inci Olağan Büyük Kongresi’nde dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi, statükodan beslenen bir köhneliğidir.

GÜNÜ GÜNÜNÜ TUTMUYOR

  Kılıçdaroğlu’nun zoru görünce dostlardan kastının geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı telif hakkı çiğnenmiş çalıntı 13 maddelik ikinci yüzyıla çağrı bildirisine evet diyenler şeklinde izahı ise keskin bir U dönüşüdür. CHP Genel Başkanı’nın günü gününü tutmamaktadır.

 Saat başı değişen, sürekli çark eden, fikri ve siyasi müktesebatı çarpık olan bu şahsın bizatihi kendisiyle tenakuza, hatta tezada düşmesi hakikaten ibretlik bir haldir.

 Kılıçdaroğlu’nun bütün anayasaların vesayet altında yapıldığını ileri sürmesi dikkatle üzerinde durulması, derinlemesine ele alınması gereken şuursuz bir değerlendirmedir.

 1982 ile 1961 Anayasalarıyla birlikte 1921 ve 1924 Anayasalarının da vesayet altında hazırlandığını ihsas ve izhar etmiş olan Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ve Aziz ’e bu vesileyle hakareti reva görmesi maskesini iyice düşürmüştür.

 Kılıçdaroğlu’nun sabıkalı ve sicili zifiri karanlık dostlarıyla ağız birliği ederek Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine saldırması yanlış ve yozlaşmış bir örneğidir.

 Bugünkü CHP’nin Gazi Mustafa Kemal ’le hiçbir bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Artık teröristler yoldaş, bölücüler candaş, düşmanları kandaş mertebesine gelmiştir. CHP’nin iktidar yürüyüşünü ilan eden Kılıçdaroğlu suçluların telaşı içindedir.

4533 GÜNLÜK İKTİDARINDA BİR DİKİLİ AĞACI YOK

* Çok partili siyaset hayatının başlamasından sonra bölük pörçük hükümet sorumluluğu üstlenen CHP’nin 1946-1996 yılları arasında toplam 4533 günlük iktidarında Türkiye için ne yaptığı, hangi projeleri kazandırdığı, bir tek dikili ağacının bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulması aciliyet kesbeden bir beklentidir.

Türkiye’de ne yapıldığını sistematik olarak sorgulayan, bununla da kalmayıp tutarsızca yargılayan CHP Genel Başkanı’nın asıl kendisinin ve partisinin bu zamana kadar ülkemiz için, eğer varsa hayata geçirdiği ve eserleri izah ve ifade etmesi siyasi ahlak gereğidir.

FIRSATÇILIK VE SİYASİ KALPAZANLIK

* Yenilenmiş CHP yönetiminin eskisinden farkı olmayacaktır. Kaldı ki maya aynı, mizaç aynı, maksat aynıdır ve temelden bozuktur. CHP demek kriz ve kargaşa demektir. CHP demek darbelerden, cuntalardan, muhtıralardan, ara rejimlerden geçinen fırsatçılık ve siyasi kalpazanlık demektir.

CHP Genel Başkanı’nın söylemleri köksüzlüğün ve kimliksizliğin numunesidir. Kendisine tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır.

Bir Şeyler Yazın...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimized with PageSpeed Ninja